วารสารสถาบันฯ

สายด่วนเลิกพนัน 1323

      ด้วย สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดโครงการ " ยิ้มรับบอลโลก อย่าเสี่ยงโชคด้วยการพนัน" ขึ้นเพื่อให้เด็ก และวัยรุ่นและครอบครัวเข้าถึงและได้รับบริการที่มีคุณภาพ โดยสามารถขอคำปรึกษาได้จาก สายด่วน 1323

แนบไฟล์เอกสาร: 
Date: 
Wednesday, July 9, 2014 - 05:15