วารสารสถาบันฯ

งานครบรอบ 40 ปี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

      ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จะจัดงานครบรอบ 40 ปี บัณฑิตวิทยาลัยโดยมีกิจกรรมในวันดังกล่าว ผู้สนใจสามารถเสนอผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 หรือดูรายละเอียดได้ที่  http://swugrad40.com/  ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-6495000 ต่อ 15618 , 15644

Date: 
Wednesday, July 9, 2014 - 04:45