วารสารสถาบันฯ

ขอเชิญชมนิทรรศการในงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๕๗(Thailand Research Expo 2014)"

   ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และหน่วยงานในระบบวิจัยทั่วปะเทศ ได้กำหนดจัดงาน "มหกรรมงนวิจัยแห่งชาติ  ๒๕๕๗(Thailand Research Expo 2014)" ขึ้นระหว่างวันที่ 7-11 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกตอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ สามารถลงทะเบียนเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.researchexpo.nrct.go.th หรือ www.nrct.go.th

แนบไฟล์เอกสาร: 
Date: 
Thursday, June 26, 2014 - 03:00