วารสารสถาบันฯ

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมในงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๕๗ (Thailand Research Expo 2014)"

   ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้กำหนดจัดงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ  (Thailand Research Expo 2014)" ขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์ใ้เป็นเวทีแสดงผลงานวิจัยจากความร่วมมือของเครือข่ายระบบวิจัยทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 7-11 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านทาง www.researchexpo.nrct.go.th หรือ www.nrct.go.th

Date: 
Thursday, June 26, 2014 - 02:30