วารสารสถาบันฯ

ขอเชิญชมงาน " IP Innovation and Technology Expo - IPITEx.2014"

              ด้วย เครือข่ายองค์กรบริหารงาวิจัยแห่งชาติ(คอบช.) ร่วมกับ กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนหน่วยงานพันธมิตร ได้กำหนดจัดงาน   " IP Innovation and Technology Expo - IPITEx.2014 " ขึ้น ในระหว่างวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2557 ณ Hall 103-105 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.ipitex.org

แนบไฟล์เอกสาร: 
Date: 
Wednesday, June 25, 2014 - 08:15