วารสารสถาบันฯ

Trang Music Festival 2014

 

       ในวันที่ 14 เมษายน 2557 ทางสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งานพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคล จังหวัดตรัง

ได้จัดกิจกรรมร่วมกับทางงาน Trang Music Festival ได้เปิด Night Aquarium ร่วมกับการจัดกิจกรรมดังกล่าว

Date: 
Wednesday, April 23, 2014 - 14:00