วารสารสถาบันฯ

ทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน

  ทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนแสดงถึงระบบนิเวศของป่าชายเลนได้อย่างสมบูรณ์ บริเวณเส้นทางเดิน 2 ข้างทาง ระยะทางประมาณ 1,000 เมตร เต็มไปด้วยพรรณไม้ป่าชายเลน พรรณไม้ป่าบกนานาชนิด เช่น โกงกางใบใหญ่ โกงกางใบเล็ก แสมและยังมีสัตว์ที่อาศัยอยู่ในป่าชายเลน เช่น แม่หอก กั้ง นกเงือก เป็นต้น