วารสารสถาบันฯ

You are here

Home

ข่าวกิจกรรม

สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ประชุมเตรียมความพร้อมการเปิดพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลตรัง Trang Aquarium

สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ประชุมเตรียมความพร้อมการเปิดพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลตรัง Trang Aquarium

อธิการ มทร.ศรีวิชัย ติดตามความก้าวหน้าการปรับปรุงพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลตรัง “ โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ พะยูนและสัตว์ทะเลหายากจังหวัดตรัง ”

วันที่ 30 สิงหาคม 2566 ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร้อมด้วย ผศ.โกสินทร์ พัฒนมณี รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง  และคณะบุคลากรสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ลงตรวจพื้นที่โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ อนุรักษ์ ฟื้นฟูพะยูนและสัตว์ทะเลหายาก จังหวัดตรัง  เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการก่อสร้างและงานระบบภายใน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ

สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประชุมติดตามความก้าวหน้าการปรับปรุงพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดให้บริการอีกครั้งเมื่อการปรับปรุงแล้วเสร็จ Event: Re-opening Aquarium

วันที่ 2 พฤษภาคม 2566 ผศ.ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วยบุคลากร ประชุมติดตามความก้าวหน้าและเตรียมความพร้อมในการเปิดให้บริการ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลตรัง หลังการปิดปรับปรุงเพื่อดำเนินการก่อสร้าง ภายใต้โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ พะยูนและสัตว์ทะเลหายากจังหวัดตรัง ซึ่งสรุปประเด็นสำคัญในการป

ประชุมทำข้อตกลงตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 28 มีนาคม 2566  ผศ.ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมประชุมทำข้อตกลงตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2  (1 มีนาคม  2565 – 31 สิงหาคม 2566) ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ  ห้องประชุมสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ทั้งนี้ เพื่อให

อธิการบดี มทร.ศรีวิชัย ประชุมและติดตามความก้าวหน้าการบริหารจัดการงานภายในพื้นที่วิทยาเขตตรัง

วันที่ 24  มีนาคม 2566 ศาสตราจารย์สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร้อมด้วย ผศ.โกสินทร์ พัฒนมณี รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง คณะผู้บริหาร และบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ประชุมเกี่ยวกับการบริหารงานจัดทำงบประมาณ การจัดหารายได้ และการปรับโครงสร้างสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ณ ห้องประชุมสำนักงานวิทยาเขตตรัง

อธิการบดี มทร.ศรีวิชัย ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ อนุรักษ์ ฟื้นฟูพะยูนและสัตว์ทะเลหายาก จังหวัดตรัง

วันที่ 23 มีนาคม 2566 ศาสตราจารย์สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร้อมด้วย ผศ.อุดร นามเสน รองอธิการบดี  คณะผู้บริหารและบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง  ประชุมติดตามความก้าวหน้าการบริหารจัดการงานภายในพื้นที่วิทยาเขตตรัง ลงตรวจพื้นที่โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ อนุรักษ์ ฟื้นฟูพะยูนและสัตว์ทะเลหายาก จังหวัดตรัง   เพื่อติดตามความ

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลตรัง แจ้งการปิดปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ (โซนตู้ปลา) ชั่วคราว

สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประชุมบุคลากรประจำเดือนมกราคม ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาโนช ขำเจริญ ผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมประชุมประจำเดือนมกราคม ครั้งที่/2566 โดยมีระเบียบวาระในประเด็นที่สำคัญ ได้แก่ สถานการณ์รายได้ของสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำเดือนมกราคม 2566 ความก้าวหน้าโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟูพะยูน แ

สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ร่วมถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

วันที่ 20 ธันวาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาโนช ขำเจริญ ผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง และคณะบุคลากร เข้าร่วมพิธีถวายพรชัยมงคลและอธิษฐานจิต แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา  ณ บริเวณโถงชั้น1 อาคารสำนักงานวิทยาเขตตรัง มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง โดยมี ผศ.โกสินทร์ พ

ผอ. สทส. มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ประชุมบุคลากรประจำเดือน พฤศจิกายน 2565

วันที่ 8 ธันวาคม 2565 ผศ.

Pages