วารสารสถาบันฯ

You are here

Home

ข่าวประชาสัมพันธ์

                                                                                                                   

สำรวจความต้องการของข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไปเพื่อขอรับทุน

    ด้วย มหาวิทยาลัย จะดำเนินการสำรวจความต้องการของข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไป ที่ประสงค์จะขอรับทุนการศึกษาเพื่อไปศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นทั้งในและต่างประเทศ ตามความต้องการของหน่วยงาน ซึ่งสามารถดาวน์โหลดแบบคำร้องได้ที่ http://personal.rmutsv .ac.th/content/2012/06/14-63

ขอเชิญเข้าร่วมและส่งผลงานวิชาการ NGS 2014

     เนื่องด้วยสมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย ร่วมกับหน่วยอณูเวชศาสตร์ สถานส่งเสริมการวิจัยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จะจัดการประชุมวิชาการ "การศึกษาทางพันธุศาสตร์และจีโนมิกส์ด้วยเครื่องวิเคราะห์ยุคใหม่ (Next Generation Sequencing for Genetic and Genomic Studies)" ในวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีท สุขุมวิท กรุเทพฯ ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถดูรายละอียดและสมัครแบบออนไลน์ได

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอบรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากร

    ด้วยศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้กำหนดหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากร จำนวน 11 หลักสูตร กำหนดจัดในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา หากประสงค์ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อสอบถามได้ที่ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หมายเลขโทรศัพท์ 074-286972-5 และติดตามข้อมูล ข่าวสารการอบรมที่เว็บไซต์

สำหรับนักศึกษาร่วมกิจกรรมทางทะเล ได้ความรู้ ได้เงินค่าตอบแทน_สมัครด่วน

เชิญร่วม..กิจกรรมการกุศลกับดารา สมบัติ เมทะนี วันที่ 26 เมย 2557

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำร่วมกิจกรรมการกุศลกับดารา สมบัติ เมทะนี วันที่ 26 เมย 2557 เวลา 10.00-12.00 น.

โปรโมชั่นพิเศษ "จำหน่ายพันธุ์ปลาในราคาถูก"

 สำหรับท่านที่สนใจและชื่นชอบในการเลี้ยงปลา ทางพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำตรังได้จัดจำหน่ายพันธุ์ปลาสวยงามขึ้นในช่วงเทศกาลปีใหม่
 เพื่อเป็นของขวัญในวันพิเศษแก่ท่าน เชิญร่วมแวะชม พันธุ์ปลาสวยงาม ในราคาถูกได้ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 56 จนกว่าของจะหมด

ขอเชิญร่วมสนุก "จับฉลากรางวัล"

     พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำตรัง...   

Pages