วารสารสถาบันฯ

ร่วมรับฟังแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี มทร.ศรีวิชัย

วันที่ 13 กันยายน 2561 ผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติลิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่สถาบันฯ  ร่วมรับฟังแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี มทร.ศรีวิชัย “ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยไปสู่การปฏิบัติ ร่วมกับผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ของ มทร.ศรีวิชัย ตรัง ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ”

Date: 
Wednesday, September 26, 2018 - 13:45