วารสารสถาบันฯ

นศ.ม.ทักษิณ เรียนรู้เชิงปฏิบัติการผ่าซากสัตว์

อาจารย์ และ นศ.จากคณะวิทยาศาสตร์ ม.ทักษิณ จำนวน 23 คน เข้าขอรับความรู้เชิงปฎิบัติการพร้อมศึกษาขั้นตอนการผ่าซากสัตว์ตัวอย่าง (เต่าทะเล) โดยมี สพ.ญ.นัตติยา สังข์ศิริ สัตวแพทย์ประจำสถาบันฯ  นายสมภพ ยี่สุ่น นักวิชาการประมง และนายธัชชัย สุขยัง นักวิทยาศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายพร้อมสอนการผ่าซาก เมื่อวันที่ 3 เม.ย. 2560 ที่ผ่านมา

Date: 
Thursday, April 5, 2018 - 14:30