วารสารสถาบันฯ

21 ก.พ. งดการแสดงโชว์แมวน้ำ

ของดการแสดงโชว์แมวน้ำในรอบบ่ายทุกรอบ ของวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2651 ส่วนการจัดแสดงอื่นๆ ยังคงเปิดให้บริการตามปกติ

Date: 
Friday, January 19, 2018 - 13:00