วารสารสถาบันฯ

ราชมงคลศรีวิชัยแฟร์ ๒๐๑๘ “ตลาดนัดวิชาการ”

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561ท่านสกล จันทรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดงานราชมงคลศรีวิชัยแฟร์ ๒๐๑๘ “ตลาดนัดวิชาการ” ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 17-19 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ โดยมีคณะและหน่วยงานต่างๆของมหาวิทยาลัย ซึ่งภายในงานมีแสดงผลงานวิชาการ สิ่งประดิษฐ์และงานวิจัยของอาจารย์และนักศึกษา อีกทั้งเปิดรับสมัครผู้ใจเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561 

Date: 
Thursday, January 18, 2018 - 14:45