วารสารสถาบันฯ

ยินดีต้อนรับคณะนักธรรมชาติศึกษา ในนามกลุ่ม Nature Space เข้าศึกษาชีววิทยาเต่าทะเล

เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลตรัง (Trang aquarium) นำโดย สพ.ญ.นัตติญา สังข์ศิริ  เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการช่วยชีวิตสัตว์ทะเลเกยตื้น ดูแลรักษาเบื้องต้น และด้านชีววิทยา (เต่าทะเล)   ให้กับคณะนักธรรมชาติศึกษา ในนามกลุ่ม Nature Space 

 

Date: 
Monday, September 25, 2017 - 10:45