วารสารสถาบันฯ

ยินดีต้อนรับคณะครู นักเรียนจากโรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านทุ่งคาเกรียน) จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คณะโรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านทุ่งคาเกรียน) จังหวัดสุราษฎร์ธานี  เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลตรัง นักเรียนได้เยี่ยมชมระบบนิเวศสัตว์น้ำ ทั้งน้ำจืด น้ำเค็ม น้ำกร่อย โครงกระดูกสัตว์ต่างๆ ภายในถ้ำที่น่าพิศวง ตื่นเต้น ชมความน่ารักของเต่าทะเลหายากที่แวกว่ายภายในสระน้ำขนาดใหญ่ และส่วนของมุมศิลปวัฒนธรรม ที่มุ่งเน้นให้เด็กๆ เยาวชน รู้จักของพื้นบ้าน เครื่องดนตรีพื้นบ้านมากมาย 

Date: 
Monday, September 18, 2017 - 09:45