วารสารสถาบันฯ

กิจกรรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนกับโรงเรียนวัดชัยชุมพล

     เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2557 ทางพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคล จังหวัดตรัง ได้ต้อนรับคณะครู นักเรียนจากโรงเรียนวัดชัยชุมพล เพื่อเข้าศึกษาดูงานภายใน ในการเข้าชมครั้งนี้น้องๆ นักเรียนสนใจเกี่ยวกับข้อมูลสัตว์น้ำมากเป็นพิเศษ ตื้นเต้นกับการแสดงแมวน้ำที่น่ารัก และที่น่าชื่นชมเป็นอย่างมาก น้องๆนักเรียนชั้นประถมศึกษามีความรู้เรื่องประชาคมอาเซียนเป็นอย่างดี 

Date: 
Wednesday, September 10, 2014 - 10:15