วารสารสถาบันฯ

คณะกรรมการหอการค้าตรัง ให้เกียรติมอบป้ายรับรองให้กับพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำตรัง

     เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 เวล 15.30 น. คณะกรรมการหอการค้าตรัง นำโดย คุณสลิล โตทับเที่ยง ประธานหอการค้าจังหวัดตรัง ให้เกียรติมอบป้ายรับรองของดีเมืองตรัง ประเภทแหล่งท่องเที่ยวกับพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลศรีวิชัย เพื่อเป็นการรับรองคุณภาพของสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ รับมอบโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกสินทร์ พัฒนมณี ผู้อำนวยการสถาบันฯ และท่านผู้อำนวยการสถาบันฯ ยังเป็นวิทยากรบรรยาย นำชมในครั้งนี้ด้วย

Date: 
Thursday, July 10, 2014 - 12:15