วารสารสถาบันฯ

ประชุมพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อทำข้อตกลงแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 1 รอบการประเมิน (1 ก.ย. 2564 - 28 ก.พ. 2565)

สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์มาโนช ขำเจริญ ประชุมพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อทำข้อตกลงแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 1 รอบการประเมิน (1 ก.ย. 2564 - 28 ก.พ. 2565) ณ ห้องประชุมสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564

Date: 
Sunday, September 26, 2021 - 12:15