วารสารสถาบันฯ

สทส.ประชุมทบทวนเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ บุคลากรสายสนับสนุน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาโนช ขำเจริญ จัดประชุมพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อทบทวนเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2565  ณ ห้องประชุมสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Date: 
Thursday, July 22, 2021 - 06:45