วารสารสถาบันฯ

สทส. ร่วมกับ ทช. อนุบาลเต่าทะเลและปล่อยสู่ธรรมชาติ ณ หาดวิวาห์ ใต้สมุทธ

สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ร่วมกับศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอันดามันตอนล่าง อนุบาลเต่าทะเลป่วยเป็นระยะเวลากว่า 1 เดือน และปล่อยสู่ธรรมชาติ ณ บริเวณหาดวิวาห์ใต้สมุทธ ในวันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564 

Date: 
Thursday, July 22, 2021 - 04:45