วารสารสถาบันฯ

สถาบันทรัพยากรธรรมาติและสิ่งแวดล้อมพ่นฆ่าเชื้อป้องกัน Covid 19

 
วันนี้ (29 เมษายน 2564) ด้วยการระบาดของ Covid 19 ระลอกที่ 3 สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดการทำความสะอาดพ่นฆ่าเชื้อทั้งในอาคารภายในพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำตรัง อาคารแมวน้ำ อาคารพะยูนและหญ้าทะเล และอาคารสำนักงาน เพื่อป้องกัน Covid 19 โดยทางสถาบันฯ มีแผนการทำความสะอาดโดยมีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์มาโนช ขำเจริญ ผู้อำนวยการสถาบันฯ เป็นผู้ควบคุมการทำความสะอาด
Date: 
Thursday, April 29, 2021 - 03:45