วารสารสถาบันฯ

สทส.ประชุมทำข้อตกลงและแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ

 
ผศ.มาโนช ขำเจริญ จัดประชุมพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อทำข้อตกลงและแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Date: 
Tuesday, March 23, 2021 - 08:00