วารสารสถาบันฯ

สทส.ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการขยะ

ผศ.เอนก สาวะอินทร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากลไกระดับจังหวัด ประเด็นการจัดการขยะ เพื่อร่วมขับเคลื่อนจังหวัดตรังสู่เมืองคุณภาพที่ดีและยั่งยืนเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีตรัง

Date: 
Tuesday, March 23, 2021 - 07:45