วารสารสถาบันฯ

สทส.ร่วมกิจกรรมเยาวชนอนุรักษ์แนวปะการัง กัลปังหาและสัตว์ทะเลหายาก ณ ทรายทอง รีสอร์ท ที่จัดโดย ทัพเรือภาคที่ 3

ผู้ช่วยศาตราจารย์มาโนช ขำเจริญ ผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายสมภพ ยี่สุน นักวิชาการประมง นางสาวปิยฉัตร บัวศรี นายสัตวแพทย์ประจำสถาบันทรัพยากรฯ และเจ้าหน้าที่ของสถาบันทรัพยากรฯ เข้าร่วมกิจกรรมเยาวชนอนุรักษ์แนวปะการัง กัลปังหาและสัตว์ทะเลหายาก และถ่ายทอดความรู้และสาธิตการช่วยเหลือสัตว์ทะเลให้แก่เยาวชนในอำเภอปากเมง จ.ตรัง ที่เข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 ณ ทรายทอง รีสอร์ท จ.ตรัง ที่จัดโดย ทัพเรือภาคที่ 3 ภายใต้โครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

Date: 
Monday, March 15, 2021 - 08:00