วารสารสถาบันฯ

สทส. มทร.ศรีวิชัย วข.ตรัง ต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมิน สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำราชมงคลศรีวิชัย

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 ผู้ช่วยศาตราจารย์มาโนช ขำเจริญ ผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอนก สาวะอินทร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมิน สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำราชมงคลศรีวิชัย เพื่อประกอบการดำเนินต่อใบอนุญาตดำเนินการสวนสัตว์สาธารณะ จากกองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรฐานการ และกรมประมง ณ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำราชมงคลศรีวิชัย

Date: 
Monday, March 15, 2021 - 08:00