วารสารสถาบันฯ

วันเด็ก สทส.มอบความสุขเด็กให้เด็กเข้าฟรี

          สัปดาห์ที่ 2 ของเดือนมกราคม 2563 ตรงกับวันที่ 11 มกราคม 253 ที่ผ่านมาสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดโครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2563 ให้แก่เด็กๆ ที่มาท่องเที่ยวที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลตรัง ได้แก่ กิจกรรมการแสดงบนเวที กิจกรรมเล่นเกมลุ้นของรางวัล กิจกรรมการละเล่นไทยด้วยการเดินกะลา อีกทั้งพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำฯ ยังมอบความสุขโดยให้เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีเข้าขมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำฯ ฟรี ซึ่งสามารถสร้างความสุข ความสนุกและความประทับใจให้แก่เด็กๆและนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี

Date: 
Tuesday, February 4, 2020 - 04:15