วารสารสถาบันฯ

อบรมเชิงปฏิบัติการช่วยเหลือสัตว์ทะเลเกยตื้น

          ระหว่างวันที่ 23-24 มกราคม 2563 บุคลากรของสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มทร.ศรีวิชัย ตรัง โดยคุณปิยฉัตร บัวศรี นายสัตวแพทย์ประจำสถาบันฯ และคุณสมภพ ยี่สุน นักวิชาการประมง เข้าร่วม "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากเบื้องต้น สำหรับเครือข่าย" จัดโดยศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนล่าง ณ มาริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท จ.กระบี่ เพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติงานด้านการช่วยเหลือสัตว์ทะเลใน จ.ตรัง และพื้นที่ใกล้เคียง

Date: 
Tuesday, February 4, 2020 - 04:00