วารสารสถาบันฯ

เลี้ยงปีใหม่ 2563

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562 นายปรีดา เกิดสุข ผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ ผศ.มาโนช ขำเจริญ รองผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดงานเลี้ยงปีใหม่ ปี 2563 ให้แก่บุคลากร เจ้าหน้าที่ พนักงาน พร้อมมอบของที่ระลึก

เราจะอยู่เป็นครอบครัวแบบนี้ตลอดไป

Date: 
Saturday, December 28, 2019 - 09:30