วารสารสถาบันฯ

ชาวสถาบันทรัพยากรฯ ร่วมแปลอักษร “ตรังต้านโกง”

          นายปรีดา เกิดสุข ผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้ช่วยศาสตราจารย์     มาโนช ขำเจริญ รองผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บุคลากรและเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ ร่วมกิจกรรมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) แปลอักษร “ตรังต้านโกง” ณ ชายหาดราชมงคลตรัง เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา

Date: 
Tuesday, December 17, 2019 - 09:15