วารสารสถาบันฯ

สถาบันทรัพยากรฯ ลงพื้นที่บ้านเขาหลักตรังรายงานผลโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตฯ

          เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมาผู้ช่วยศาสตราจารย์มาโนช ขำเจริญ รองผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนายสมภพ ยี่สุ่น นักวิชาการประมง สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ชุมชนบ้านเขาหลัก อ.เมือง จ.ตรัง เพื่อรายงานผลการดำเนินการโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตฯ ณ ชุมชนบ้านเขาหลัก ให้แก่ตัวแทนจากสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองตรัง นักพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองตรัง ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และกลุ่มแม่บ้านร่วมรับฟัง ผลการดำเนินงานจากโครงการส่งผลให้ขนมกล้วยฉาบได้รับเครื่องหมายฮาลาล  อีกทั้งยังมีการจัดเวทีเสวนาเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการหาแนวทางการดำเนินการในปี 2563 เพื่อเตรียมขอเครื่องหมายจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ต่อไป

Date: 
Tuesday, December 17, 2019 - 09:15