วารสารสถาบันฯ

You are here

Home

ข่าวกิจกรรม

สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ร่วมถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

วันที่ 20 ธันวาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาโนช ขำเจริญ ผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง และคณะบุคลากร เข้าร่วมพิธีถวายพรชัยมงคลและอธิษฐานจิต แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา  ณ บริเวณโถงชั้น1 อาคารสำนักงานวิทยาเขตตรัง มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง โดยมี ผศ.โกสินทร์ พ

ผอ. สทส. มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ประชุมบุคลากรประจำเดือน พฤศจิกายน 2565

วันที่ 8 ธันวาคม 2565 ผศ.

ผอ. สทส. มทร.ศรีวิชัย ร่วมงาน ดนตรีในสวน H.M.Song อว.บรรเลงบทเพลงของพ่อ

วันที่ 5 ธันวาคม 2565 ผศ. มาโนช ขำเจริญ ผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ร่วมงาน ดนตรีในสวน  H.M.Song อว.บรรเลงบทเพลงของพ่อ เทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม นาถบพิตร โดยมี ผศ.

โฉมใหม่ !! พบกับ “ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำในรูปแบบเทคโนโลยีศตวรรษที่ 21” เร็ว ๆ นี้ ที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลตรัง มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

ภายใต้ “โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ อนุรักษ์ฟื้นฟูพะยูนและสัตว์ทะเลหายาก จังหวัดตรัง”  งบประมาณปรับปรุง  จำนวน 68.8 ล้านบาท  พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลตรัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก จังหวัดตรัง เพื่อดำเนินการปรับปรุงสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ให้มีความทันสมัยเป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำในรูปแบบศัตวรรษที่ 21 ได้แก่

ผอ. สทส. ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ในวันที่ 13 ตุลาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาโนช ขำเจริญ ผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นางสาวสุภาวดี กลับใหม่ นักวิชาการประมง สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ร่วมพิธีวางพวงมาลา น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ศาลาประชาคมอำเภอสิ

ประชุมทำข้อตกลงตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 27 กันยายน 2565 ผศ.มาโนช ขำเจริญ ผู้อำนวยการสถาบันสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมประชุมทำข้อตกลงตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน รอบที่ 1 (1 กันยายน 2565 – 28 กุมภาพันธ์ 2566) ประจำปีงบประมาณ 2566  ห้องประชุมสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ทั้งนี้ เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานม

ผศ.มาโนช ขำเจริญ และบุคลากร ประชุมจัดทำแผนความต้องการรายการครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 – 2571

วันที่ 14 กันยายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาโนช ขำเจริญ ผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

และคณะบุคลากร ร่วมประชุมจัดทำแผนความต้องการรายการครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 – 2571

 เพื่อรองรับการจัดทำคำเสนอของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สทส. มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ร่วมโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมการจัดการขยะเทศบาลนครตรัง ประจำปี 2565

วันที่ 22 สิงหาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอนก สาวะอินทร์ ช่วยผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ นายสมภพ ยี่สุ่น หัวหน้าหน่วยงานบริการวิชาการสถาบันธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง และคณะ ร่วมโครงการและเป็นวิทยากร บรรยายให้ความ

สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ร่วมกับศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนล่าง (ศวอล.) ร่วมอนุบาลเต่าตนุและปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ บริเวณท่าเรือหาดปากเมง จ.ตรัง

สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ร่วมกับศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนล่าง (ศวอล.) ได้ทำการอนุบาลเต่าทะเลจากการพบเกยตื้นจากตำบลอ่าวนาง จ.กระบี่ โดยความเห็นชอบของผู้ช่วยศาสตราจารย์มาโนช ขำเจริญ ผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบหมายให้นายสุริยะ ตาเตะ นักวิชาการประมง ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัย (ศวอล.) ร

สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มทร.ศรีวิชัย ร่วมกิจกรรมกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และจังหวัดตรัง แสดงเจตนารมณ์ในการขับเคลื่อน “ตรังเมืองปลอดโฟม ลดพลาสติก” เนื่องในวันทะเลโลก

สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ในความเห็นชอบของผู้ช่วยศาสตราจารย์มาโนช ขำเจริญ ผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบหมายให้ผู้ช่วยศาตราจารย์เอนก สาวะอินทร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และคณะฯ ร่วมกิจกรรมตรังปลอดโฟม ลดพลาสติก ขับเคลื่อนสู่เศรษฐกิจสีเขียว รวมพลังฟื้นฟูกอบกู้มหาสมุทร เนื่องในวัน

Pages