แนะนำหน่วยงาน

          สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานหนึ่งสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ตั้งอยู่ภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง หน่วยงานตั้งติดกับทะเลอันดามัน ติดกับหาดราชมงคล และหาดวิวาร์ใต้สมุทร ปัจจุบันมีกิจกรรมที่ดำเนินการ ดังต่อไปนี้

                      ​ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ 

                       สวนสัตว์ 

                       การจัดแสดงความสามารถสัตว์ (การสาธิตการฝึกแมวน้ำ) 

                       นำชมป่าชายเลน 

                       การบริการตรวจคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

                       การจัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

         กิจกรรมดังกล่าวข้างต้นได้รับความนิยมอย่างมากสำหรับนักเรียน นักศึกษา และนักท่องเที่ยวทั่วไป มีนักท่องเที่ยวเข้าชมปีละกว่า 1 แสนคน

 จองด่วน..เข้าชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ สวนสัตว์และการโชร์แมวน้ำ
จอง
ผ่านเว็บไซต์  คลิกที่นี่  

ผู้อำนวยการ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกสินทร์ พัฒนมณี

บริการ Service

ระบบบริการสารสนเทศ  ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นสำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ห้องเรียนเสมือน LMS