ภาษาไทย

ผู้อำนวยการ

ผศ.โกสินทร์ พัฒนมณี

ผู้อำนวยการสถาบัน

บริการ / Service

ระบบบริการสารสนเทศ  ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นสำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ห้องเรียนเสมือน LMS  

สำหรับเจ้าหน้าที่

ปฏิทินข่าว

         

คลิกชมนิทรรศการปู

 

  ข่าวดีมาบอก ใบเสร็จที่พักชอย่าทิ้ง

ใครที่เข้าพักรีสอร์ท : ฉางหลาง รีสอร์ท, เลตรัง รีสอร์ท, ปากเมง รีสอร์ท, ปาล์มการ์เด้นท์รีสอร์ท,
แมกไม้ รีสอร์ท, ทรายทองรีสอร์ท, รีสอร์ทราชมงคล

ให้นำใบเสร็จค่าเข้าพักมาแสดงจะได้รับบัตรเข้าชมพิพิธภํณฑ์สัตว์น้ำตรัง ฟรี  
(1 ใบเสร็จ/1 คน) ใช้ได้ตั้งแต่วันนี้-เดือนกันยายน 58 นะจ๊ะ

 

จองการเข้าชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำและกิจกรรมอื่น ผ่านเว็บไซต์... คลิกที่นี่ 

แบบฟอร์มหนังสือเข้าชมเป็นหมู่คณะ...  คลิกที่นี่

Facebook พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ...  คลิกที่นี่